Sampurasun...

Haturan Ibu miwah Bapa guru basa Sunda di wewengkon Gugus 03 SMP Kabupaten Bandung, administrasi pembelajaran basa Sunda teh parantos tiasa di-download. Eusina ngawengku program taunan, program semester, kriteria ketuntasan minimal, silabus, sareng rencana pelaksanaan pembelajaran, kanggo kelas 7, 8 sareng 9. Husus kanggo kelas 9, dilegkepan ku conto proposal ujian praktek.

Tangtos wae eusina teh tebih pisan tina sampurna. Ku kituna, Ibu miwah Bapa ku sim kuring diwenangkeun kanggo ngarobih diluyukeun sareng kabutuhan atanapi pamendak saena numutkeun Ibu miwah Bapa.

Mangga nyanggakeun.

DOWNLOAD
PALIH DIEU